- Cu privire la desfășurarea audierilor publice a rezultatelor obținute în cadrul proiectelor din domeniile cercetării și inovării

În temeiul Ordinului ANCD nr.99 din 5 noiembrie 2020 cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind raportarea anuală a implementării proiectelor din domeniile cercetării și inovării, IP Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie anunță audierea publică a rezultatelor științifice, obținute în cadrul proiectelor de cercetare în anul 2020.

- Se anunţă susţinerea tezei de doctor în ştiinţe biologice

Candidat: Poleacova Lilia, cercetător ştiinţific, Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie.
Conducător ştiinţific: Furdui Teodor, academician, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor universitar.
Consiliul ştiinţific specializat D 165.01-08 al Institutului de Fiziologie şi Sanocreatologie.
Tema tezei „Manifestarea potențialului vital și conținutul aminoacizilor liberi în sânge la șobolani în dependență de rația alimentară și vârstă”.

- Adunarea generală a cercetătorilor titulari ai Institutului de Fiziologie și Sanocreatologie

La data de 6 noiembrie 2018, orele 15:00, în sala de ședințe (352, etajul III, str. Academiei, 1) va avea loc Adunarea generală a cercetătorilor titulari ai Institutului de Fiziologie și Sanocreatologie, în cadrul căreia vor fi susținute proiectele manageriale de către candidații la funcția de director:

  1. Ciochină Valentina, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător;
  2. Mereuță Ion, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar.

- AVIZ: 13.12.2017 - Seminarul ştiinţific de profil la specialitatea 165.01 – fiziologia omului şi animalelor

Miercuri, 13 decembrie 2017, ora 14:00, pe adresa str. Academiei 1, sala 352, în şedinţa Seminarului ştiinţific de profil din cadrul Institutului de Fiziologie şi Sanocreatologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei va avea loc examinarea tezei de doctor în biologie la specialitatea 165.01 – fiziologia omului şi animalelor a competitorului  POLEACOVA LILIA, cu tema:
 

Pagini

Subscribe to Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie RSS