AVIZ: Ședința Seminarului de profil din cadrul IFS, 20.12.2021

Body: 

Luni, 20 decembrie 2021, ora 14:00 pe adresa str. Academiei 1, sala 352, în şedinţa Seminarului ştiinţific de profil din cadrul Institutului de Fiziologie şi Sanocreatologie va avea loc examinarea tezei de doctor în științe biologice la specialitatea 165.01 – fiziologia omului şi animalelor a competitorului  CEBOTARI ANGHELA, cu tema:
 
PARTICULARITĂȚILE FIZIOLOGICE ȘI ECO-MORFOLOGICE ALE GLANDEI TIROIDE ÎN PERIOADA POST-COVID-19


Conducător științific:
MEREUȚĂ Ion,  doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, Om Emerit
Referenţi:
BALAN Ion – doctor habilitat în ştiinţe biologice, conferențiar universitar
LEORDA Ana – doctor în ştiinţe biologice, conferențiar cercetător