Dudnic Eugeniu

Doctor în științe biologice, conferențiar universitar,
cercetător științific coordonator

Photo: