CRIOGAMOM – mediul pentru crioconservare spermei de om