Furdui Teodor

Doctor habilitat în științe biologice, profesor universitar,
academician, cercetător științific principal

Photo: