- Raportul anual privind implementarea proiectului din cadrul Programului de Stat (20.80009.7007.25)