Consiliul științific

1. Teodor FURDUI, doctor habilitat în științe biologice, profesor universitar, academician - Preşedinte al Consiliului ştiinţific.

2. Valentina CIOCHINĂ, doctor în științe biologice, conferenţiar cercetător - Vicepreşedinte al Consiliului ştiinţific.

3. Valeria VRABIE, doctor în științe biologice.

4. Vladimir BUZAN, Secretar ştiinţific al Consiliului ştiinţific.

5. Victor LACUSTA, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, 

6. Victor VOVC, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar (Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova)

7. Gheorghe BORONCIUC, doctor habilitat în științe biologice, profesor 

8. Vladimir ŞEPTIŢCHI, doctor habilitat în științe biologice, conferenţiar 

9. Ion BALAN, doctor habilitat în științe biologice, conferenţiar cercetător 

10.  Tudor STRUTINSCHI, doctor habilitat în științe biologice, conferenţiar 

11.  Aurelia CRIVOI, doctor habilitat în științe biologice, profesor universitar (Universitatea de Stat din Moldova).

12.  Eugeniu ŞTIRBU, doctor în științe biologice, conferenţiar cercetător.

13.  Vlada FURDUI, doctor în științe biologice, conferenţiar cercetător.

14.  Aliona GLIJIN, doctor în științe biologice, conferenţiar universitar.

15.  Tatiana BEŞETEA, doctor în științe biologice, conferenţiar cercetător.