Criosanocreatologie "V Nauc"

  Laboratorul Criosanocreatologie „V. Nauc” a fost fondat în anul 1998 în baza laboratorului de Criobiologie „V. Nauc”. Doctorul habilitat în științe biologice, profesorul universitar Vasile Nauc a condus laboratorul până în anul 1992, ulterior până în ianuarie 2015 – de doctorul habilitat în științe biologice, profesorul cercetător Gheorghe Boronciuc. În prezent șef al laboratorului este doctorul habilitat în științe biologice, conferențiarul cercetător Ion Balan.
 
Direcțiile generale de cercetare includ elaborarea:

  •  Bazelor științifice și practice ale sanocreatologiei – direcție nouă în biomedicină.
  •  Studierea impactului alimentației asupra sanogenității gameților masculini.
  •  Teoriei şi practicii crioconservării resurselor genetice şi reproducerii sanogene a descendenţilor.

Realizări:

  Au fost elaborate 11 brevete şi obținute 11 medalii în domeniul crioconservării materialului spermatic şi stimulării spermatogenezei la om, peşti, păsări ș.a.
  În laborator sunt implementate metode: preparative, cromatografice, spectrofotometrice, microscopice, fiziologice, morfologice, biochimice, de citoanaliză computerizată şi al.